Paranormale avond:
Helderziende waarnemingen (Psychometrie)
d.m.v. foto’s en sieraden

Wim & Ronnie Helsdingen verzorgen deze avond met hun helderziende waarnemingen d.m.v. één foto of één sieraad van een dierbare overledene of levende (alleen met toestemming van de nog levende persoon). Per bezoeker mag maximaal één foto ingeleverd worden waar slechts één persoon op mag staan! Een foto laten zien op een mobiele telefoon is in dit geval niet mogelijk.

Wij verzoeken jullie alleen met ja of nee te antwoorden op vragen van het medium ter bevestiging dat je het wel of niet herkent en verder geen extra informatie te geven, behalve als er door het medium zelf naar gevraagd wordt!

Entree: € 17,50
(Iedereen komt aan de beurt doordat er een beperkt aantal deelnemers wordt toegelaten)

Dinsdag 23 januari – Aanvang: 19.30 uur


Interactieve lezing: Leefstijl als medicijn

Ard Pisa is leefstijlcoach en auteur van het boek: “Wat Angelina niet wist over kanker maar wel had moeten weten”, waarna hij een veelgevraagd spreker is geworden.

Leefstijl als medicijn staat volop in de belangstelling. Steeds meer mensen nemen de regie over hun eigen gezondheid. Zij nemen geen genoegen meer met elk jaar een ziekte, een pil of een spuit erbij. Zij willen hun kans op ziekte omkeren, want eenmaal ziek, neemt de kwaliteit van het leven snel af. Laten we eerlijk blijven, niemand wil ziek zijn.

Ziekte en de daarmee samenhangende kosten zijn voor een belangrijk deel vermijdbaar als we andere keuzes zouden maken, als individu, als samenleving en als gezondheidszorg. Leefstijl gerelateerde aandoeningen, zoals b.v. diabetes type-2, kosten minder lijden en euro’s als we serieus werk maken van leefstijl als medicijn. U kunt meer dan u denkt. (zie ook het gelijknamige boek van dr. Hans Moolenburgh sr.)

Tijdens deze lezing neemt de spreker u mee langs alle factoren die in balans met elkaar uw gezondheid bepalen, laat hij zien welke verborgen kracht er in de natuur zit en ontvangt u vele direct toepasbare tips. Leefstijl als medicijn heeft de toekomst, want preventie, daar draait het om. Voorkomen is altijd beter dan niet genezen.

Entree: € 15,-

Dinsdag 13 februari - Aanvang: 19.30 uur


Paranormale avond: Via automatisch schrift

Marga van Waveren is als medium verbonden met de Liefdevolle Goddelijke Wereld en auteur van het via haar eigen gidsen gechannelde boek over de Wetten van het Universum. Bij het boek zitten ook 52 kaarten die de Wetten van het Universum vertegenwoordigen.

Deze avond kan zij voor jou contact maken met iedereen die in de Geestelijke Wereld woont. Je kan er voor kiezen om een automatisch geschreven boodschap van jouw persoonlijke Gids te krijgen of van een dierbare overledene of van een overleden huisdier.

Marga zal eerst uitleggen wat automatisch schrift is en zal daarna in een lichte trans gaan om voor iedereen een boodschap te laten schrijven door de door jouw gekozen gids of dierbare overledene.

Entree: € 17,50
(Iedereen komt aan de beurt doordat er een beperkt aantal deelnemers wordt toegelaten)

Dinsdag 20 februari - Aanvang: 19.30 uur


Thema avonden: Mediteren

Johanna van Houten begeleidt deze meditatie avonden.

Bij meditatie denken de meeste mensen aan zitten in een lotushouding op de grond, maar dat is beslist niet noodzakelijk. Je kunt op diverse manieren mediteren, ook gewoon zittend op een stoel, wel zo comfortabel voor ons westerlingen. Heb jij behoefte aan rust in jezelf in deze hectische wereld, ervaar dan eens de weldaad die meditatie voor jou kan zijn. Ervaring is niet nodig. Deze avonden zijn zowel voor beginners als gevorderden geschikt.

Entree: € 5,00

Maandag 26 februari - Aanvang: 19.30 uur
Dinsdag 17 april - Aanvang: 19.30 uur


Interactieve lezing: Burn-out

Roger Crijns, voormalig antroposofisch (huis)arts is nu coach voor levensvragen en zingeving. Roger heeft zich gespecialiseerd in het spiritueel benaderen van (para)medische onderwerpen.

In deze interactieve lezing gaat hij met ons in gesprek over het ontstaan van een tegenwoordig veel voorkomende ziekte, een burn-out. Een burn-out is een verzamelnaam voor vele oorzaken van ernstige vermoeidheid. Waarom kan iemand opeens niet meer over zijn energie beschikken? Ineens is de energie op: zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal. Wat is energie eigenlijk? Hier komen we alleen uit, als we bovenzinnelijk leren kijken en waarnemen.

Het antroposofische mensbeeld kan ons behulpzaam zijn als we meer inzicht willen krijgen in de veelzijdigheid en complexiteit van de klachten bij burn-out. Bij welke mensen komt burn-out het meest voor? Uiteindelijk komt hier veelal een thema rondom hooggevoeligheid tevoorschijn: wat betekent het als iemand hooggevoelig is qua constitutie? Welke gevolgen heeft dat? Wat gebeurt er in de aura van hooggevoeligen? Hoe kunnen we burn-out gaan zien als een transformatieproces? Uiteraard is inzicht in de oorzaak van burn-out essentieel. De aanpak vloeit daar dan uit voort. Kortom er zullen veel verschillende invalshoeken aan de orde komen.


Entree: € 15,-

Dinsdag 13 maart - Aanvang: 19.30 uur


Paranormale avond: Helderziende waarnemingen (Psychometrie) d.m.v. foto’s en voorwerpen van overledenen

Pim Smit is medium en is gespecialiseerd in het contact met overledenen. De informatie die hij doorgeeft is vaak zeer precies en heeft een hoog waarheidsgehalte. Zijn stijl van doorgeven is direct, geen zweverige uitspraken, maar no-nonsense. Ter zake herkenbaar en duidelijk. Hij kiest zijn bewoordingen met zorg, zodat iedereen zich op zijn/haar gemak kan voelen.

Graag per persoon één foto of één voorwerp van één overledene meenemen en op vragen van het medium of je de boodschap herkent alleen met ja of nee antwoorden.  

Entree: € 17,50
(Iedereen komt aan de beurt doordat er een beperkt aantal deelnemers wordt toegelaten)

Dinsdag 27 maart – Aanvang: 19.30 uur


Paranormale avond: Helderziende waarnemingen (grafologie) door middel van handschriften

Peter Coppens is paragnost en therapeut.

Peter geeft jou op deze avond via jouw handschrift inzicht in jezelf en in een voor jou belangrijk levensthema. Peter voorspelt geen toekomst want die bepaal je zelf, vind hij. Iedereen krijgt bij binnenkomst een pen en een vel papier waar jij jouw naam en handtekening op mag zetten, waarna jij dat papier op tafel legt.

Wil jij aan de hand van het handschrift van een overleden dierbare een boodschap ontvangen, dan moet jij de overledene wel goed gekend hebben zodat jij de boodschap kan herkennen, anders heb jij er niets aan en kan je beter jouw eigen handschrift op de tafel leggen.

Entree: € 17,50
(Iedereen komt aan de beurt doordat er een beperkt aantal deelnemers wordt toegelaten)

Dinsdag 10 april – Aanvang: 19.30 uur


Interactieve lezing: Scheppen is vreugde. Laat schepping door jou heen wonderen verrichten

Willem Glaudemans was werkzaam als vertaler van “Een cursus in Wonderen”. Hij is auteur van o.a. het Boek van Vergeving, het Boek van Levensmissie, het boek van Licht en Liefde en het Boek van het Zelf. Het Boek van het Scheppen zal begin april 2018 uitkomen en is zeer waarschijnlijk op deze avond vers van de pers te koop.

Schepping schept zichzelf in perfectie. Wij  hoeven alleen maar in die voortdurende stroom van scheppende energie te gaan staan, om medeschepper te zijn. Als je zelf met je eigen plannen uit de weg gaat, gebeuren er wonderen in en door jou heen.

Deze lezing is gebaseerd op het Boek van het Scheppen. Wij zijn scheppers in een constant scheppend universum, dat is de centrale gedachte van dit boek. Wij kunnen niet anders dan scheppen, want leven betekent scheppen. Ik schep, dus ik ben. Van het bereiden van een maaltijd, het maken van een schilderij, tot het organiseren van een evenement, of het neuriën van een melodie, het is allemaal schepping. Iedereen schept op zijn eigen wijze en niveau. Wij staan in die voortdurende stroom van creatieve energie waaruit wij op elk moment kunnen tappen. Scheppen is liefde uitbreiden.

Let op andere Locatie: Bibliotheek Emmen

Entree: € 10,-

Dinsdag 24 april – Aanvang: 19.30 uur


Verdiepingsavond: Voor de tranen van onze voorouders

Maarten Oversier is sjamaan en regressie therapeut.

Maarten Oversier hebben wij op verzoek nogmaals uitgenodigd om een verdiepingsavond te komen geven op dit thema, omdat het dieper in gaan op levensvragen en op een persoonlijke situatie, verbanden zichtbaar maakt met en door onze generaties heen. De tranen van onze voorouders geven inzicht en een ander perspectief op conflict situaties of kwesties die stagneren. Tijdens deze interactieve avond word je van harte uitgenodigd om samen met Maarten naar een situatie te kijken waar je al lang en steeds opnieuw tegen aanloopt.

Gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in het leven van jouw voorouders werken door in onze levens en daar kan Maarten door zijn jaren lange praktijk ervaring als regressie therapeut samen met jou snel helderheid in krijgen. Als jij een persoonlijke situatie wil inbrengen is het goed om als voorbereiding op deze avond je thuis al te verdiepen in de geboorte- en sterfdata van je ouders, grootouders en overgrootouders. Hoe groot was het gezin van herkomst. Hoeveel broers en zussen hadden jouw ouders, grootouders, enzovoort. Overleden kinderen etc. Hoe zijn ze gestorven? (ongeluk, ziekte of ouderdom)

Neem die gegevens mee naar deze avond zodat jij die paraat hebt als er naar gevraagd wordt. Natuurlijk mag jij ook passief aanwezig zijn, want niet iedereen kan een persoonlijke situatie inbrengen en van het alleen luisteren naar het verhaal van de ander m.b.t. de voorouders leer je ook voor jezelf heel veel. 

Entree: € 15,-

Dinsdag 8 mei – Aanvang: 19.30 uur


Interactieve lezing: Overwonnen verlangen

Marcel Beijer is journalist, hypnotiseur en auteur van het boek: Overwonnen verlangen.

Deze interactieve lezing is gebaseerd op de spirituele roman “Overwonnen verlangen” en geeft inzicht in het eigen denken over thema’s als liefde, rouw, recht op geluk en spiritualiteit. Want…. in hoeverre bepaalt toeval ons leven?

Deze avond gaat ook over het onderkennen van onze eigen vooroordelen en vooral over het loslaten daarvan.

Entree: € 15,-

Dinsdag 15 mei – Aanvang: 19.30 uur


Paranormale avond:
Helderziende waarnemingen (Psychometrie)
d.m.v. foto’s en voorwerpen

Leo Roodveldt is paragnost en verzorgt al 40 jaar psychometrie avonden in het hele land. Zijn moeder was een bekend medium in Amsterdam. Vanaf zijn 18e jaar kwamen er bij hem ook steeds meer dingen door, waarvan hij toen niets snapte. Later ging hij het begrijpen. Hij ziet, voelt, ruikt en proeft dingen. Zo kan hij uitspraken doen over het verleden, het heden en de toekomst, die hij met de aanwezigen zal delen.

Er zijn over hem artikelen verschenen in Paravisie, Onkruid en Spiegelbeeld. Catherine Keyl ontving hem in haar TV show en in 2003 haalde hij de oudste kristallen schedel “Max” naar Nederland (ongeveer 42.000 jaar oud).

De bezoekers mogen per persoon één voorwerp of één foto neerleggen van één dierbare overledene of van één levende (die daarvoor wel toestemming moet hebben gegeven).

Entree: € 17,50
(Iedereen komt aan de beurt doordat er een beperkt aantal deelnemers wordt toegelaten)

Dinsdag 29 mei – Aanvang: 19.30 uur