Lezing: Sleutels tot Eenheidsbewustzijn

Oene Hofman is Ziels- en bewustzijnscoach. Hij is tevens voorzitter van de stichting In-Zicht te Joure.

Er is een steeds groter verlangen bij veel mensen om innerlijke rust te vinden in deze onrustige en onzekere wereld. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is om van verscheidenheid naar eenheid te komen in denken, voelen en doen. In deze lezing gaan we een aantal sleutel elementen bespreken die ons dichter bij dit Eenheidsbewustzijn kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld: de roep van onze Ziel verstaan, incarnatieangst overwinnen, de Ik-Ben aanwezigheid in onszelf omarmen zonder het allemaal te moeten begrijpen, luisteren en niet meer alleen horen, leren zien, in plaats van slechts kijken.

Wat belangrijk is bij het zo zuiver mogelijk zien, is de bereidheid om verder te kijken dan je eigen ideeën en programmering die ons vast houdt in een matrix van illusies. Daarbij is het van belang om de valkuilen van het verstand te doorzien en keuzes te maken zonder (ego)angst. Dan zal ons verzet overgaan naar acceptatie en leren we loslaten wat ons niet meer dient.

Entree: € 15,- incl. koffie/thee

Dinsdag 17 oktober - Aanvang: 19.30 uur


Lezing: De Heelkamers
Thea Terlouw
is beeldend kunstenaar, mediamiek begaafd en schrijfster van de boeken: “De cyclus van leven en dood”, “Een cirkel doorbroken” en haar recent verschenen boek: “De Heelkamers”.

Vele jaren hielp zij in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen de diepere oorzaken van ziektes op te sporen. Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en haar begeleiding van stervenden, vloeiden daaruit voort.

Tijdens deze lezing maak je kennis met de verhalen van dierbare overledenen die hun eigen verhaal aan Thea verteld hebben over hun overgang van hun Aardse leven naar hun nieuwe realiteit waarin ze zijn ‘thuisgekomen’. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op Aarde te komen en te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld.

Dat er een einde komt aan ons aardse leven is in onze wereld nog steeds geheel onterecht een bron van veel angst, vaak ingegeven doordat er vroeger (soms nog wel) geschermd werd met hel en verdoemenis teneinde macht uit te oefenen. Er bestaat aan Gene Zijde geen hel en verdoemenis, net zo min als straf en veroordeling. Het lezen van het eigen levensboek, na onze aardse overgang, geeft ons inzicht in diepe en belangrijke lessen die wij op Aarde hebben mogen beleven. Bij de daarbij opgelopen trauma’s worden wij door de Heelmeesters liefdevol begeleid. Zij zijn tijdens het lezen van ons levensboek altijd aanwezig om ons te helpen.

Deze lezing geeft ons inzicht in ons leven na dit leven en verlost ons van de angst voor het fysieke afscheid bij onze overgang naar de liefdevolle Lichtrijken, waar wij na elke incarnatie weer naar terug mogen keren.  

Entree: € 15,- incl. koffie/thee

Dinsdag 31 oktober - Aanvang: 19.30 uur


Thema avond: Helderziende waarnemingen tijdens Allerzielen d.m.v. foto’s

Wim & Ronnie Helsdingen doen helderziende waarnemingen d.m.v. een foto van een dierbare overledene. Per bezoeker mag maximaal één foto ingeleverd worden. Een foto laten zien op een mobiele telefoon is in dit geval niet mogelijk. Graag één afdruk van een scherpe foto meenemen, waarop slechts één persoon mag staan waarvan de ogen goed zichtbaar zijn. Wij verzoeken jullie alleen met ja of nee te antwoorden op vragen van het medium, ter bevestiging dat je het wel of niet herkent en verder geen extra informatie te geven, behalve als er door het medium zelf naar gevraagd wordt!

Entree: € 15,- incl. koffie/thee

Donderdag 2 november – Aanvang: 19.30 uur


Lezing: Vreemde bewegingen in het luchtruim

Anton Teuben is sinds 1985 in Nederland bekend als klokkenluider en UFO meldpunt. UFO’s zijn geen fantasie, ze bestaan wel degelijk. Bij de bekendmaking van buitenaards leven komen we ook in contact met de technologie die door UFO’s wordt gebruikt. Met UFO technologie was het gebruik van fossiele brandstoffen en kernenergie al rond 1950 overbodig geweest. De natuur, Tesla en Viktor Schauberger leverden het resultaat. In de 32 jaar als UFO meldpunt heeft Anton duizenden mensen gesproken uit alle rangen en standen met zeer uiteenlopende kennis en ervaringen. Daaruit is duidelijk geworden dat buitenaards leven en contact een feit is. Niets om bang voor te zijn, want de buitenaardsen beschermen ons en onze planeet.

Vanavond zal Anton via zijn spectaculaire powerpoint-presentatie het echte verhaal met jullie delen.

Entree: € 15,- incl. koffie/thee

Dinsdag 14 november – Aanvang: 19.30 uur


Healingavond voor de tranen van onze voorouders

Maarten Oversier werkt inmiddels 20 jaar als reïncarnatietherapeut en heeft ruime praktijkervaring opgedaan in het werken met ‘de tranen van onze voorouders’. Vanzelfsprekend levert het werken hiermee niet alleen een bevrijding op, maar ontstaan ook fundamentele inzichten in familie-samenhangen.

Maarten heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten en medicijnmannen uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij vooral hebben hem geleerd over het belang van het werken met de voorouders en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen. Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen en buitenland.

We leven in een zeer rationeel ingerichte maatschappij, waarin jammer genoeg weinig bekend is over hoe pijnlijke gebeurtenissen die zich in de voorgaande familiegeneraties hebben voorgedaan, doorwerken naar de volgende. Vooral deze onwetendheid maakt dat we niet beseffen dat we allerlei sluimerende energieën meedragen uit onze families. Energieën die we kennen in emoties zoals verdriet, frustratie, boosheid, zwaarmoedigheid, uitzichtloosheid, drammerigheid, verinnerlijkte schuldbelevenissen enzovoorts. Het is niet zo dat onze voorouders per definitie ‘de oorzaak’ zijn van deze zaken. Dat het echter nooit geuit of verwerkt werd, heeft tot gevolg dat het in de familie ‘opgeslagen’ is. Wie vervolgens incarneert in deze families, kiest er op een bepaald niveau voor om ook deze belastingen mee te nemen in meer of mindere mate. Daar zijn op ‘zielsniveau’ allerlei aanleidingen voor.

Deze healingavond is bedoeld om meer besef en inzicht te creëren in deze samenhangen. Om te leren herkennen hoe zaken overgedragen worden en hoe wij daarmee kunnen werken.

Tijdens deze avond besteden we na de pauze extra aandacht aan de healing van de tranen van onze voorouders.

Het onderwerp mag dan pittig zijn, met een dosis humor, moed en hoopvolle perspectieven zijn hele mooie dingen te bewerkstelligen!

Entree: € 15,- incl. koffie/thee

Dinsdag 28 november – Aanvang: 19.30 uur


Thema avond: Helderziende waarnemingen met waskaarten

Ben Paus maakt thuis intuïtief met behulp van zijn gids waskaarten met teksten voor de aanwezigen. Zijn zelfgemaakte kaarten, met boodschap, zijn vaak een verheldering van een situatie, zodat de kaarten in de toekomst ook hun liefdevolle werk nog kunnen doen.

Het wordt wederom een avond vol verrassingen met een lach en een traan.

Entree: € 15,- incl. waskaarten en koffie/thee

Dinsdag 12 december – Aanvang: 19.30 uur